Sprøjtemaleren.pdf

Priskalkulation

Systemets priskalkulation er specifikt rettet mod sprøjtemalerens beregninger på styk, overflademål og omkreds på de emner der skal behandles.

Priskalkulationen ligger i varen, der hentes ind i tilbuddet. Varen indeholder 1 emne i én størrelse, som i alle andre systemer. Priskalkulationen kan beregnes på styk, overflademål eller omkreds på emnet samt de behandlinger emnet skal have. Når varen hentes ind i et tilbud kan man tilføje en emneliste med antal og cm. mål på hvert emne, så man slipper for at have varer for hver størrelse emne der findes. Kunden får en samlet pris på alle sine køkkenlåger, og en oversigt over antal og cm. mål på alle lågerne. Desuden får kunden indsigt i hvilke behandlinger emnerne får.

En vare kan defineres som en kasse. En kasse er sammensat af flere plader. Systemet kan holde styr på alle standard kasse plader i f.eks. Montana reol systemet. Derved kan man nemt oprette en ny vare med pris på en given Montana reol kasse.

Er reolkassen udstyret med aftagelige hylder, låger etc. Kan varen sættes op som et Modul. Varen indeholder så en stykliste over de Komponenter der findes i modulet. I tilbuddet er det muligt at give hver komponent i modulet forskellige farver. Kunden får en samlet pris for mudulet.

Ved produktion samles alle emnerne i de forskellige behandlinger (opgaver) og farver for hver sag, med mulighed for at styre emner, der skal have samme behandling, for flere sager til én mand i produktionen på produktions datoen.


Tilbud & Ordre

For at kunne håndtere tilbud og ordrer skal systemet kunne registrere kunder og potentielle kunder.

Tabellen forretningspartnere indeholder en komplet fortegnelse over virksomhedens kontakter i form af kunder, potentielle kunder og leverandører. Til hver kontakt kan der tilknyttes mange personer.

Det starter med at en potentiel kunde ønsker en pris på en opgave. I SPRØJTEMALEREN er det ensbetydende med at der skal gives et skriftligt tilbud. For at kunne give et tilbud oprettes en SAG.

Det anbefales at få kunden til at sende forespørgslen skriftligt i en mail, så man er sikke på at få alt med.

Opret eventuelt formularer på hjemmesiden som kunderne kan udfylde.

Systemet holder styr på al korrespondance vedrørende sagen. Ved at oprette en korrespondance, kan man tilknytte en PDF fil med den skriftlige forespørgsel. Kan være meget nyttig senere hvis kunden mener man har misforstået noget. Systemet registrerer dato og tid på alle korrespondancer.

Man danner altså en ny sag, og tilknytter kontakt og evt. en person der er knyttet til kontakten samt den føromtalte korespondance. En ny sag vil altid have TILBUD som status.

Herefter hentes de varer ind i sagen, som der ønskes pris på.

Man kan i sag varen ændre emnets cm. mål, eller tilføje en liste med emner med hvert sit cm. mål, hvis emnerne skal have samme behandlingsmønster.

For hver vare defineres hvilken farve emnerne skal sprøjtes med. Et tilbud kan således indeholde emner der skal have mange forskellige farver.

Systemet har flere muligheder for at give rabat. Man kan opsætte en generel system rabat, alt efter beløbet på tilbuddet, eller man kan give kontakten en standard rabat, der automatisk vil figurerer på alle sager. Kan ændres manuelt i hver sag, eller man kan give en individuel % rabat eller valgfrit beløb.

Systemet kan udskrive tilbud mm. med tre forskellige metoder at vise moms på. Som udgangspunkt vises alle priser uden moms, og momsen beregnes og tillægges til sidst. Man kan også vise alle priser med moms, og vælge om momsen skal vises med teksten ”Heraf moms:” eller man kan undlade at vise momsen, således kunden ikke kan se momsbeløbet. Kan være en metode til at give en pris til en kunde der ikke ønsker at betale moms.

Systemet kan håndtere fragt aftaler for hver sag, med dertil hørende aftale om hvem der fragter og hvad fragten koster. Man kan specificere om det er kunden eller malervirksomheden der står for det praktiske med fragten af emnerne.

Det er muligt at lægge billeder ind i en sag.

Når kunden accepterer tilbuddet, åbner man sagen, og BOOKER den. Systemet finder så første ledige tid, på grundlag af data indtastet i systemet.

Når sagen er booket fremsendes ordrebekræftelse til kunden. Ordrebekræftelsen indeholder detaljeret info om hvad der skal males, hvornår emnerne skal indleveres, hvornår emnerne forventes færdige, samt hvornår der skal betales for ydelsen.

Når emnerne er indleveret kontrolleres at alt er som aftalt. Er der justeringer fremsendes en ordrebekræftelse efter opmåling.

Herefter går produktionen i gang.

Når emnerne er klar til afhentning, fremsendes klarmelding til kunden.

Ved afhentning kan systemet udskrive en kvittering eller en Faktura hvis kunden betaler kontant. Betalingsmetoden kan registreres i sagen.

Efterfølgende hentes sagen ind i virksomhedens Finans system. Dette kan gøres på flere forskellige måder.

Produktionsstyring

Produktionstid

Systemets ’Standard arbejdstider’ og produktivitet skal opsættes inden produktionsstyring parameter virker. Arbejdstiden indtastes i minutter for hver ugedag, produktiviteten bestemmes som en procent sats af standard arbejdstiden, hvorefter produktionsminutter for hver ugedag beregnes.

Booking

Systemet opretter produktionsopgaver når man booker en sag med status ”Tilbud”. Sagen skifter hermed status til ”Ordre”

Ved booking danner systemet produktions opgaver ved at gennemløbe alle behandlinger i sagens varer. Systemet danner en produktionsopgave for alle ens behandlinger i alle varer med samme varetype variant.

Systemet kalder produktionsopgaver for behandlinger. Hver behandling skal udføres på en dag relateret til forrige behandling. Tørretider og andre ventetider er altså bestemt af dage. En behandlings igangsættelse kan gøres afhængig af den forrige behandlings afslutning. Indleveringsdagen er dag 0.


Et typisk tilbud på at male 100 stk. Arne Jacobsen stabelstole i én farve består af to varer

Antal

Opgave

Varetype

1

Farveskift

Sprøjte

100

Sprøjtemal

AJ Stole

 

Bookingen gennemløber alle behandlinger i de to varer, og danne følgende bookede behandlinger:

Varetypevariant

Behandling

Arbejdssted

Beh.Dag

Beregnet tid

Liter farve

AJ Stole

Indlevering

Ekspedition

0

20,00

 

AJ Stole

Opmåling

Ekspedition

0

100,00

 

AJ Stole

Klargør til grunding

Slibekabine

1

825,00

 

Sprøjte

Farveskift grunder

Sprøjtekabine

2

0,50

0,10

AJ Stole

Påfør grunder

Sprøjtekabine

2

200,00

30,00

AJ Stole

Klargør til lakering

Slibekabine

3

625,00

 

Sprøjte

Farveskift toplak

Sprøjtekabine

4

5,00

0,40

AJ Stole

Påfør toplak

Sprøjtekabine

4

250,00

30,00

AJ Stole

Kvalitetskontrol

Ekspedition

5

130,00

 

AJ Stole

Lever sag

Ekspedition

6

20,00

 
Alt i denne opsætning kan ændres af brugeren.


Produktions styring
Du kan vælge om én mand skal udføre alle produktions behandlinger i én sag, på de arbejdspladser den enkelte behandling fordrer, eller om hver arbejdsplads skal bemandes af én mand, der udfører alle behandlinger for denne arbejdsplads.

Ved booking af sag, kan du vælge om systemet skal optimere gennemløbstiden til korteste tid, eller om behandlingerne skal fyldes ind hvor der er plads. Du kan også vælge hvor stor procentsats af standard produktions tiden der skal bookes på denne sag. Det er altså muligt at holde noget produktionstid åben til hasteordre.

Du kan styre om en behandling der varer mere end én arbejdsdag skal udføres af samme mand. Du kan også opsætte parametre så behandlinger der tage mange dage, udføres af flere mand i et team.


System parametre

Systemet kan håndtere produktionsstyring på flere niveauer styret af brugeren.

Hvis der ingen parametre er sat

:\ Behandlingerne bliver lagt ind fra den dato du har valgt (Beh.dag 0) og frem (+ Beh.dag)

:\ Når produktionen skal styres åbnes ’Bookede opgaver’. Vinduet lister alle bookede opgaver opdelt i dem der er afsluttet, altså udført, og dem der er i gang (ikke afsluttet). Alle opgaver er vist med en planlagt udførsels dato. Standard vises opgaverne for dags dato, så man får en oversigt over dagens planlagte opgaver.

:\Man kan her arbejde med opgaverne. En opgave kan startes og afsluttes, og flyttes frem eller tilbage i tidsplanen.

Hvis parameteren: ’Kapacitet styring’ er sat

:\ Når behandlingerne lægges ind, tager systemet højde for om der er tid til at udføre behandlingen. Ved at beregne den samlede produktionstid for personer i produktion den pågældende dato.

:\ Produktion styres med ”Bookede opgaver”

:\ Man kan her arbejde med opgaverne. En opgave kan startes og afsluttes, og flyttes frem eller tilbage i tidsplanen. I vinduet vises kapaciteten, hvor meget af kapaciteten der er booket, og hvor meget der er ledig. Kapaciteten styres ved at indtaste antal produktionsmedarbejdere, arbejdstid og produktivitet i systemets Stam data.

Hvis parameteren: ’Person login’ er sat

:\ Så kan alle medarbejdere have et login. Systemet åbner for adgang til ’Dags Opgaver’

:\ Dags opgaver giver mulighed for at udføre tid og materiale forbrugs registrering på flere behandlinger samtidig. Hvis man f.eks. har fire ordre med maling af AJ stole, kan alle fire ordre slibes i en arbejdsgang, og forbrug registreres samlet.

Hvis parameteren: ’Stempelur’ er sat

:\ Så skal alle medarbejdere stemple ind og ud i systemet ved ankomst morgen og ved fyraften.

Hvis parameteren: ’Person Book’ er sat

:\ Så booker systemet behandlingerne i Bookede opgaver som vanligt samt i Bookede Person Opgaver på den enkelte medarbejder som opsætningen i bemandingsplanen foreskriver.

:\ Produktion styres med ”Dagplan”

:\ Man kan her arbejde med opgaverne. En opgave kan startes og afsluttes, og flyttes frem eller tilbage i tidsplanen. Man kan også nemt skifte medarbejder på en opgave.

Hvis parameteren: ’Dagseddel’ er sat

:\ Så har hver medarbejder en dagseddel i systemet, som de skal udfylde efterhånden som de løser opgaverne. Det anbefales at hver arbejdsplads udstyres med en terminal med opkobling til en central server hvor systemet kører.

Hvis parameteren: ’Dokumenter arbejdstid’ er sat

:\ Åbnes næste linje i dagsedlen med forrige linjes afslutnings tid.

Hvis Parameteren: ’Produkt’ er sat

:\ Åbnes styring af hjælpematerialer i systemet. Systemet kalder hjælpematerialer for produkter.

Hvis parameteren: ’Lager’ er sat

:\ Åbnes styring af produkt lager.

Hvis parameteren: ’Indkøb’ er sat

:\ Åbnes styring af indkøbs rekvisitioner og fakturaer.

Hvis parameteren: ’Blande’ er sat

:\ Åbnes styring af blanding af maling med hærder og fortynder.

Hvis parameteren: ’Tone’ er sat

:\ Åbnes styring af farve toning. Systemet kan håndtere alle tonesystemer. Tone data for hvert system importeres.